Ca khúc Nguyễn Quyết Thắng phổ thơ Phạm Cao Hoàng (Music sheet + Mã QR Code).

Trong ảnh: Nhạc sĩ Nguyễn Quyết Thắng - Chân dung tự họa